İş-Kariyer Sağlık Yaşam

Meslek Hastalığı Çeşitleri Nelerdir? Tedavi Edilebilir Mi?

meslek hastalığı

Son zamanlarda covid-19 virüsü ile beraber yaşadığımız pandemi döneminde birçok iş alanında covid-19’a yakalanan çalışanlar için meslek hastalığı mı değil mi tartışması devam ediyor. Peki nedir meslek hastalığı ya da bir hastalığın mesleki hastalık sayılabilmesi için neler gerekmektedir?


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5510 sayılı 14. maddesine göre meslek hastalığı “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” şeklinde belirtilmektedir. Ek olarak meslek hastalıkları kanunla belirlendikleri için adli vakalar olarak geçmektedirler.

Bir hastalığın mesleki hastalık olarak kabul edilmesi için yaşanan hastalık ile meslek arasında mutlaka neden sonuç ilişkisi olması gerekmektedir. Mesleki hastalığa yakalanan kişinin durumu öncelikli olarak yetkili sağlık kuruluşu tarafından SGK’ya bildirilir. Bu bildirimin ardından gerekli tıbbı dokümanlar ve raporlar incelenerek SGK tarafından mesleki hastalık olup olmadığına karar verilir. SGK’nın mesleki hastalık olarak kabul etmesinden sonra çalışan kişi bazı yasal haklar elde eder. Bu hakların en başında ise işe gidemediği süre boyunca kendisine günlük iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.
meslek hastalıkları

Türkiye’de meslek hastalığı çeşitleri SGK tarafından belirlenerek Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde ek olarak yer almaktadır. SGK meslek hastalığı çeşitlerini 5 gruba ayırmıştır. Bu gruplar;
-A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
-B Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları
-D Grubu: Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları
-E Grubu: Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları
 
Bu hastalık grupları da görülen mesleki hastalığa göre alt gruplara ayrılmaktadırlar. Ayrıca mesleki hastalıklar mesleki hastalığın etkilediği organlara ve sebep olduğu etkene göre de sınıflandırılmaktadır.

Meslek hastalığının etkilediği organlara göre;
-Solunum Sistemi
-Sindirim Sistemi
-Hematopoetik sistemi
-Kas iskelet sistemi
-Boşaltım sistemi
-İşitme organı ve sistemi 
-Çoklu organ etkilenimi

Meslek hastalığına sebep olan etkene göre ise;
-Kimyasal nedenler
-Fiziksel nedenler
-Biyolojik nedenler
– Tozlar

meslek hastalıkları
Bütün bu mesleki hastalıkların tedavi edilebilir olup olmadığını belirlemek için ise üç ana madde uygulanmaktadır. Bunlar hastanın öncelikli olarak çalışma ortamından uzaklaştırılması, eğer var ise tedavinin uygulanması ve sonrasında genel tedavinin devam ettirilebilmesi. Ayrıca hastanın sağlığının tedavi uygulandıktan sonra sürdürülebilir olması da tedavi sürecinin en önemli sonuçları arasında yer almaktadır.

Her mesleğin çalışma şartları, ortamı ya da koşulları farklı olabilir ancak işverenlerin ve çalışanların alacakları önlemler ile meslek hastalıklarının önüne geçmek, azaltmak mümkün. Gerekli kontrol yöntemleri ve doğru şekilde yapılmış risk analizleri meslek hastalıklarının önüne geçmekte, işveren ve çalışan için çok büyük avantajlar sağlayabilmektedir. Etkili ve bütün riskleri azaltmaya yönelik çalışmalar ile çalışan için oluşturulacak güvenli ve gerekli önlemlerin alındığı bir çalışma ortamı çalışanların meslek hastalığı yaşamalarını engelleyecektir. Alınacak bazı önlemleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;
meslek

1-Öncelikli olarak işyerindeki tehlikelerin belirlenmesi gerekmektedir. Çalışma ortamı her sektör için farklılık gösterecektir. Çalışma ortamında çalışan için risk oluşturabilecek, çalışana fiziksel anlamda zarar verebilecek durumların tespit edilmesi gerekir. Bu çalışmalar yapılırken mutlaka işyeri hekiminden yardım alınmalıdır.
2- Tehlikeleri belirledikten sonra, tehlikelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çalışan için risk oluşturan durumlar gerekli çalışmalar yapılarak düzenlenmeli maliyeti şirket için ne olursa olsun çalışan için risk oluşturabilecek durumlar ortadan kaldırılmalıdır.
3- İşveren ve çalışanlar mutlaka meslek hastalıkları ile ilgili bilgilendirilmeli gerekirse bağlı olunan sektöre göre riskler ile ilgili eğitimler verilmelidir. Bilinçli çalışan ve işveren meslek hastalıkları adına daha sıkı ve etkili çözümler elde edebilirler.
4- Meslek hastalığının erken teşhisi ve erken önlemler alınabilmesi için şirket tarafından periyodik muayeneler gerçekleştirilmeli, çalışanı etkileyebilecek gaz, buhar tozu, gürültü, nem, basınç gibi risk oluşturabilecek durumların ölçümleri düzenli yapılmalıdır.
5- Bütün bu durumlar göz önüne alınarak risk tespiti çalışmaları, verilen eğitimler, yapılacak ölçümler, çalışma ortamı ve süresi göz önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir.
 
Letvise ekibi olarak bu yazımızda meslek hastalığı çeşitleri nelerdir ve tedavi edilebilir mi sorularına cevap verdik. Umuyoruz faydalı olmuştur. Letvise mobil uygulamasını indirerek meslek hastalıkları konusunda tavsiyelerde bulunabilir, tavsiyeler alabilir ya da uzman kişilere ulaşabilir ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz! Daha fazlası için Letvise mobil uygulamasını indirin! 

letvise banner

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir